بازار خوبان

پدیدآور ويراستار : سعید شریفی
نويسنده : آرش صادق‌بیگی
ناشر موسسه انتشارات نگاه
موضوع نثر معاصر
تعداد صفحه 96
تاریخ نشر 94/03/09
شابک 978-964-351-992-6
معرفی مختصر کتاب


بازگشت