جنگ ایران و عراق و نظریه جنگ عادلانه

پدیدآور نويسنده : مصطفی زهرانی
ويراستار : زهرا گل‌محمدی
ناشر صفحه جدید
موضوع علوم نظامی
تعداد صفحه 460
تاریخ نشر 1394/04/03
شابک 978-600-93358-6-2
معرفی مختصر کتاب مؤلفِ کتاب حاضر، در بخش نخست به بررسی سیر تحول مفهومی نظریه جنگ عادلانه، اندیشه‌های اخلاق و جنگ، جهاد در اسلام و مفهوم عادلانه در سنت نظری مغرب زمین و ... می‌پردازد. وی در بخش دوم کتاب با رویکردی متفاوت تلاش دارد تا واقعیات جنگ ایران و عراق، را با چهارچوب‌های طرح شده در بخش نخست ارزیابی کند. در این بخش ابتدا به موضوع آغاز جنگ می‌پردازد و تلاش می‌کند شاخص جنگ عادلانه را طرح و هرکدام را از زوایای گوناگون بررسی کند و سپس تمرکز بحث را بر شیوه‌های اعمال جنگ در طول دو سال نخست می‌گذارد، وی در ادامه به شرح رفتار ایران و عراق در طول سال‌های پس از فتح خرمشهر تا عملیات کربلای 5 می‌پردازد.


بازگشت