آب و هواشناسی دینامیکی

پدیدآور ويراستار : فروغ کاظمی
نويسنده : حسن لشکری
ناشر دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات
موضوع جغرافیا
تعداد صفحه 286
تاریخ نشر 1394/04/31
شابک 978-964-457-272-2
معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر، با هدف تأمین مباحث موردنیاز برای تدریس دروس آب و هواشناسی دینامیکی و دروس مرتبط با رشته آب و هواشناسی تدوین شده است. در فصل اول نیروهای بنیادین فیزیک پایه برای حرکت جرم و انرژی در جو بررسی شده است. در فصل دوم قوانین ترمودینامیک و شاره‌های رطوبت به‌عنوان یک عنصر بسیار مهم و دینامیک جو و جابه‌جایی و باز توزیع انرژی و شاخص‌های مرسوم در محاسبه ناپایداری جوی معرفی می‌شوند. معرفی شاره‌ها و خصوصیات شارها و سازوکار شکل‌گیری حرکات قائم در جو، باد و حرکت افقی هوا در جو، گردش عمومی جو از موضوعات مورد بحث در سه فصل بعدی این کتاب هستند.


بازگشت