آب و هواشناسی دینامیکی

پدیدآور ويراستار : فروغ کاظمی
نويسنده : حسن لشکری
ناشر دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات
موضوع جغرافیا
تعداد صفحه 286
تاریخ نشر 94/04/31
شابک 978-964-457-272-2
معرفی مختصر کتاب


بازگشت