اعلام الطرائق فی الحدود و الحقائق

پدیدآور نويسنده : محمدبن‌علی ابن‌شهرآشوب
محقق : مصطفی صدوقی‌مازندرانی
محقق : سیدعباس هاشمی
محقق : سیدمحمدرضا جلالی
محقق : علی طباطبایی‌یزدی
محقق : عبدالمهدی اثنی‌عشری
محقق : سیدمحمد طباطبایی‌یزدی
محقق : علیرضا آل‌بویه
ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ندای نیایش
موضوع کلیات اسلام
تعداد صفحه 242
تاریخ نشر 1394/08/11
شابک 978-600-121-669-5
معرفی مختصر کتاب


بازگشت