این خیابان سرعت‌گیر ندارد

پدیدآور نويسنده : مریم جهانی
ناشر مرکز
موضوع نثر معاصر
تعداد صفحه 152
تاریخ نشر 95/05/10
شابک 978-964-213-312-3
معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر، داستاني است که خط سير و فضاي جديدي دارد. نويسنده با قرار دادن شخصيت‌هاي اصلي داستان در فضايي نو توانسته است ارتباط منطقي را با خواننده‌اش برقرار کند و بر او اثر بگذارد. اين داستان درباره آداب و سنن گذشتگان و هنجارشکني‌هاي امروزه انسان‌ها نگاشته شده است. در داستان مي‌خوانيم:«همه مي‌دانستيم مادر فقط گوش‌هاي پدر را لايق شنيدن حرف‌هايش مي‌داند. همه مي‌دانستيم وقتي پدر زل مي‌زند و به تلويزيون يعني چه مي‌خواهد».


بازگشت