تفسیر جوامع الجامع

پدیدآور نويسنده : فضل‌بن‌حسن طبرسی
مترجم : ابوالقاسم گرجی
ناشر سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)--دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
موضوع علوم قرآنی
تعداد صفحه 670
تاریخ نشر 79/01/16
شابک 964-03-4171-1
معرفی مختصر کتاب


بازگشت