ربا: پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا

پدیدآور نويسنده : بخش‌فرهنگی‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌علمیه‌قم
ناشر بوستان کتاب
موضوع فقه و اصول
تعداد صفحه 480
تاریخ نشر 1381/10/28
شابک 964-371-250-8
معرفی مختصر کتاب


بازگشت