روش نوین مبانی اجرای موسیقی

پدیدآور ويراستار : غلام‌محمد قره‌چمنی
نويسنده : شریف لطفی
ناشر دانشگاه هنر
موضوع موسیقی
تعداد صفحه 192
تاریخ نشر 81/11/19
شابک 964-6218-35-0
معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر مشتمل بر مباحثی در ارتباط با تجزیه و تحلیل اجزای موسیقی اعم از ریتم و اصوات موسیقیایی به تفکیک و در اختلاط با هم (مولودی) از راه‌های بینایی، ذهنی و شنوایی است که در قالب "دایره اجرا "صورت می‌گیرد .تاکید روش آموزشی نگارنده در کتاب بر این است که اجرا کننده پیش از نواختن قطعه با ساز، به اجرای آن بدون ساز و تنها از راه مطالعه اقدام نماید .پنج مرحله اصلی "دایره اجرا "که در این کتاب تشریح شده عبارت‌اند از1 :ـ صدور فرمان از مغز، 2ـ فرمان پذیری فیزیکی، 3ـ حاصل اجرا، 4ـ انتقال حاصل اجرا به مغز از راه شنوایی، 5ـ تطبیق و در صورت لزوم تصحیح حاصل اجرا با فرامین صادره از مغز .


بازگشت