سفر به شهر سلیمان

پدیدآور نقاش : محمدعلی بنی‌اسدی
نويسنده : فریدون عموزاده‌خلیلی
ناشر موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه
موضوع داستان تألیفی کودک
تعداد صفحه 22
تاریخ نشر 1368/01/01
شابک
معرفی مختصر کتاب


بازگشت