از رنگ گل تا رنج خار: شکل شناسی داستانهای شاهنامه .

پدیدآور نويسنده : سرامی قدمعلی
ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
موضوع نثر معاصر
تعداد صفحه 1087
تاریخ نشر 1368/01/01
شابک
معرفی مختصر کتاب


بازگشت