شرم

پدیدآور نويسنده : سلمان رشدی
مترجم : مهدی سحابی
ناشر تندر
موضوع ادبیات¬زبان-های دیگر
تعداد صفحه 349
تاریخ نشر 64/01/01
شابک
معرفی مختصر کتاب


بازگشت