اصول پی جویی، اکتشاف و ارزیابی ذخائر معدنی

پدیدآور نويسنده : حسن مدنی
ناشر ایران ارشاد
موضوع زمین¬شناسی
تعداد صفحه 828
تاریخ نشر 66/01/01
شابک
معرفی مختصر کتاب


بازگشت