مهدی مطهرنیا
نام و نام خانوادگی مهدی مطهرنیا
تحصیلات دکتری علوم سیاسی، دانشگاه هاوایی و آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
گروه داوری
علوم اجتماعی   
تاریخ تولد 1344/11/23
گزیده آثار

باریخ شناسی سیاسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، 1394،

کارکرد رسانه‌های جمعی در جنگ‌های آینده، با همکاری محمدرحیم عیوضی، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، 1392،

هویت، خشونت‌گریزی، توسعة پایدار، تهران: شبکه کتاب رسان، وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانة پرسش مهر (4)، 1383،

تحلیلی بر گفتمان امنیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: پرسمان، 1382،

مقدمه‌ای بر: تحلیل ادبیات گفتمانی انقلاب اسلامی، تهران: پرسمان، 1382،

چیستی و کیستی، تهران: اندیشه های گوهربار، 1380،

مجاهد هنرمند، تهران: دفاع، 1381،

درآمدی بر تحلیل پدیده های سیاسی، قم: نصر، 1379، 

تبیینی نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین الملل، وزارت امور خارجه، تهران: وزارت امور خارجه، 1378.

کارنامک

رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی،

عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و قم،

مدیر گروه سیاسی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران،

مدیرکل دفتر پژوهش های سیاسی سازمان تبلیغات اسلامی،

مدیر گروه آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی،

مدیرعامل مؤسسه پژوهشی رهیافت آیندة دانش (راد)،

مشاور معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی،

مدرس دانشگاه های تهران شمال، رودهن و دانشگاه عالی دفاع ملی،

سردبیر فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی،

داور جشنواره نقد کتاب.بازگشت